piątek, 9 maja 2014

Mój region pięknieje w UE!


   W związku z Powiatowymi Dniami Europejskimi organizowanymi przez naszą szkołę odbyły się różnego rodzaju konkursy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Dzisiaj prezentujemy na blogu zwycięskie prace naszych uczniów w konkursie literackim. Eliza, Tomek i Weronika stworzyli reportaże na temat pozytywnych zmian, jakie zaszły w naszej okolicy od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Zachęcamy do lektury!

I miejsce – Eliza Kubalka, kl. 2f

                                             Mój region pięknieje w Unii Europejskiej

   Lubliniec. Średniej wielkości miasto na Śląsku. Spokojne, ale niezapomniane przez świat. Mieszkańcy mówią, że dobrze się tu żyje. Dużo marketów, lokalizacja też w porządku. Pytam, czy zawsze tu było tak ładnie. – A wie pani, że nie - zaprzecza pani Teresa Czernia. Mieszka w Lublińcu od trzydziestu lat i widzi zmiany, które zachodzą w mieście: – I ścieżek rowerowych nie było ani ronda, ani tych wszystkich boisk dla młodzieży – wylicza. To tylko niektóre inwestycje, które zostały zrealizowane w przeciągu ostatniego dziesięciolecia w naszym mieście. Najbardziej zauważalne są zmiany w infrastrukturze ulic. Niebezpieczne skrzyżowania przekształcono w ronda, które znacznie ułatwiają ruch, szczególnie w dni targowe, gdy atmosfera w mieście robi się szczególnie gorąca. Samo targowisko przeszło całkowitą metamorfozę, a warunki robienia zakupów znacznie się poprawiły. Ziemiste klepisko, które w czasie deszczu zamieniało się w bagno, zostało wybrukowane, ogrodzone, a w pozostałe dni tygodnia pełni rolę placu manewrowego wynajmowanego przez szkołę nauki jazdy. Te i wiele innych inwestycji zostały dofinansowane przez Unię Europejską. Ślady obecności Polski w UE są widoczne w każdym miejscu w mieście. Przykładowo, chlubą Lublińca jest rozbudowana sieć ścieżek rowerowych, która liczy około 120 km i ciągnie się przez cały powiat.
   W ostatnim czasie miasto dużo zyskało na wyglądzie, dzięki stworzeniu bulwaru im. Franciszka Grotowskiego w samym centrum Lublińca. Skwer ma charakter rekreacyjno-rozrywkowy, dzięki niewielkiemu parkowi Street Workout i placowi zabaw. Dodatkowy element ozdobny stanowi most, który mieni się po zmroku kolorami i umożliwia przejście przez rzekę Lublinicę. Plac zabaw umieszczony na terenie bulwaru upiększa miasto swoją nowoczesnością, a przy tym odpowiada europejskim standardom. Trzeba zauważyć, że nie tylko dzieci mają z niego frajdę. Jeszcze kilka lat wcześniej to miejsce stanowiło przykład złego wykorzystania atrakcyjnej przestrzeni miejskiej.
   Wśród  innych inwestycji, które wpłynęły na wygląd miasta znalazł się gruntowny remont Miejskiego Domu Kultury, przeprowadzony w 2012r. Dzięki niemu budynek zmienił się zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz. Dziś mieszkańcy mogą cieszyć się nowoczesnym kinem, które ostatnio zostało ulepszone o technologię 3D. Również elewacje lublinieckich przedszkoli i szkół zostały odnowione. Przykładem może być remont budynku Szkoły Podstawowej nr 1.
   Unia wsparła również budowę tzw. Orlików, czyli nowoczesnych, wielofunkcyjnych boisk, które zachęcają młodych ludzi do aktywności na świeżym powietrzu. Powiat lubliniecki może się pochwalić większą ilością Orlików, niż sąsiedzi. Znajdują się przy ulicach: Kochcickiej, Zwycięstwa i Sobieskiego i cieszą się dużym zainteresowaniem młodzieży.
   Nie można zapomnieć o niewielkich działaniach, które choć nie tak spektakularne, również znacznie przyczyniają się do upiększenia naszego miasta. Przykładowo, akcje obsadzania kwiatami rond i skwerów, a także zalesianie terenów znacznie poprawiają wygląd Lublińca. Przez minione dziesięć lat Unia Europejska niewątpliwie odcisnęła swoje piętno na tym mieście.
- Lubliniec na pewno nie musi się wstydzić swojego wyglądu. – podsumowuje pani Teresa. Po chwili namysłu dodaje, że wiele można by jeszcze ulepszyć: – Ale jest dobrze, coraz lepiej.
Zmiany są wciąż w toku.


 Street Workout Park przy bulwarze 
im. Franciszka Grotowskiego
 

Miejski Dom Kultury 
po remoncie


Źródła zdjęć: archiwum prywatne, www.mdk.lubliniec.pl  
 

II miejsce – Tomasz Borszcz, kl. 2f

                                               Mój region pięknieje w Unii Europejskiej


    1 maja 2004 roku Polska stała się członkiem Unii Europejskiej. Weszła do ważnej organizacji. Od tego momentu w naszym kraju wiele się zmieniło. Także moja miejscowość, jaką jest Lubliniec zmienia się. Po wejściu do Unii wiele rzeczy w moim regionie znacznie się polepszyło. Mój region, po prostu, pięknieje w Unii Europejskiej.
    Wiele polepszono w ramach infrastruktury transportowej. Powstały i zostały odnowione ulice, chodniki i drogi rowerowe. Przykłady:
• Została odnowiona ulica Pawła Stalmacha, ciągnąca się od kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego do obwodnicy miasta, którą możemy zobaczyć na zdjęciu obok.
• Wzdłuż ulicy Droniowickiej powstała ścieżka rowerowa, która w znaczny sposób ułatwia podróżowanie rowerem.
• Odnowione zostały chodniki, między innymi chodnik przed Zespołem Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza, którym teraz możemy się swobodnie poruszać.


    Zmieniła się także infrastruktura społeczna. Odnowiono wiele budynków publicznych, które teraz bardziej zachęcają do ich odwiedzania. Przykłady:
Odnowiony został wygląd Ośrodka Zdrowia, mieszczącego się przy ulicy Sobieskiego.
Pomalowany został budynek Przedszkola nr 7 przy ulicy Powstańców Śląskich, który obecnym wyglądem zachęca dzieci do uczęszczania do niego. 
  Zmienił się wygląd Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II przy ulicy Droniowickiej.

    Zmieniły się także obejścia przy wielu budynkach i miejscach kultu religijnego, do których ludzie często uczęszczają. Przykłady:
Zmieniło się obejście przy wspomnianym już wcześniej Gimnazjum nr 2. 
Obejście przy kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego (przy ulicy Pawła Stalmacha), które oglądać możemy na zdjęciu obok, także zmieniło swój wygląd na lepszy. 
  Przy kościele p.w. Świętego Stanisława Kostki, nad którym opiekę sprawują Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej, stanął ogromny oblacki krzyż.  


    Powstały również miejsca, do których cała rodzina może wyjść na spacer i w których dzieci mogą się świetnie bawić:
•   Przykładem takiego miejsca jest bulwar Franciszka Grotowskiego, mieszczący się między ulicą Grunwaldzką a ulicą Sobieskiego, który otrzymał nominację na najlepszą przestrzeń publiczną województwa. Jego fragment znajduje się na zdjęciu poniżej.
•  W rejonie Lipia Śląskiego powstała znana na całym świecie restauracja ,,McDonald's".
           
 

    Powstały również miejsca, w których dzieci, młodzież, a nawet osoby dorosłe mogą rozwijać swoje zdolności w dziedzinie sportu. Przykłady:
• W pobliżu zalewu powstał ,,skate park", na którym można doskonalić swoje umiejętności w zakresie jazdy na deskorolce, łyżworolkach i wrotkach.
• W wyniku programu Orlik 2012 powstało wiele boisk sportowych ,,Orlik". W Lublińcu mieszczą się aż 3 orliki i 6 boisk wielofunkcyjnych. Znajdują się one między innymi: przy ulicy Sobieskiego (ZS nr 1 im. Adama Mickiewicza (fotografia poniżej), przy ulicy Zwycięstwa (ZSOT) i przy ulicy Kochcickiej.
• Przy Szkole Podstawowej nr 3, która znajduje się przy ulicy Zwycięstwa, została wybudowana pełnowymiarowa hala sportowa.


    Trzeba też pamiętać, że przystąpienie Polski do Unii Europejskiej wiąże się z unijnymi dofinansowaniami. Organizowane są projekty stypendialne, które wspierają zdolnych uczniów. W ubiegłych latach, w naszym województwie odbywało się przyznawanie stypendiów dla uczniów w ramach projektu ,,Nauka drogą do sukcesu na Śląsku" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Projekt ten był oczywiście współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W związku z tym wielu uczniów, otrzymawszy pieniądze, mogło spożytkować je na cele edukacyjne, np. na zakup laptopa (zdjęcie poniżej).


    Dofinansowania unijne odnoszą się także do rolników. Unia Europejska dopłaca pieniądze do każdego hektara ziemi uprawnej. Dzięki temu rolnicy mają możliwość zakupu odpowiednich maszyn rolniczych, które w znaczny sposób będą ułatwiać ich pracę. Tymi maszynami mogą być: siewniki, przyczepy, sadzarki, maszyny do prasowania, pługi, kultywatory, rozrzutniki, kombajny oraz ciągniki rolnicze różnych marek, takich jak: Ursus, Zetor (fotografia obok), New Holland, Massey Ferguson, John Deere, Pronar, Fendt. W moim regionie można więc zaobserwować wzrost ilości tych maszyn. Rolnicy mają też możliwość nabycia bydła, trzody chlewnej oraz drobiu.Bibliografia:
• http://pl.wikipedia.org
• http://efs-stypendia.slaskie.pl
• http://lubliniec.naszemiasto.pl
 
Zdjęcia: archiwum prywatne

III miejsce – Weronika Sówka, kl. 2a1

                                           Mój region pięknieje w Unii Europejskiej

                                                           Historia w pigułce
   Dnia 1 maja 2004 roku Polska na mocy Traktatu akcesyjnego podpisanego 16 kwietnia 2003 roku w Atenach stała się członkiem Unii Europejskiej. Faktyczny proces integracji Polski rozpoczął się w Atenach 8 kwietnia 1994 roku z chwilą złożenia przez Polskę wniosku o członkostwo w Unii Europejskiej i potwierdzenia go przez wszystkie państwa członkowskie podczas konferencji w Essen 9-10 grudnia 1994 roku.
   Od tamtego czasu w powiecie lublinieckim wiele się zmieniło. Przeprowadzono wiele inwestycji, mających na celu ułatwienie życia mieszkańcom i poprawienia ich bezpieczeństwa.

                                                            Drogowe rewolucje
   Do największych inwestycji można zaliczyć remonty dróg krajowych, powiatowych oraz gminnych. Powstała też obwodnica miasta Lublińca, która w znacznym stopniu ułatwia poruszanie się po mieście, z rozłożonego natężenia ruchu. W listopadzie 2010 roku została oddana do użytku po trzyletniej budowie obwodnica północna wraz z węzłem Lubliniec Północ, wcześniej została oddana do użytku część zachodnia łącząca dzielnice: Kokotek i Steblów. Lubliniec posiada również trasę śródmiejską aleję Solidarności, czyli obwodnice śródmieścia miasta, która zamyka pierścień drogowy wokół lublinieckiego starego miasta.
   Na terenie miasta oraz jego obrzeżach powstała sieć ścieżek rowerowych i tras pieszo-rowerowych.

                                                W sporcie także nastąpił progres   
 Na terenie Lublińca oraz pobliskich miejscowościach powstały orliki, czyli wielofunkcyjne boiska, na których dzieci swobodnie i bezpiecznie mogą spędzać czas na świeżym powietrzu. Obok boisk, powstały place zabaw dla najmłodszych. Takie inwestycje przeprowadzono między innymi w Lublińcu, Lisowie, Herbach, Kochanowicach.
   Dzięki funduszom z Unii Europejskiej W gminie Herby powstała kryta pływalnia, gdzie odbywają się zadęcia dla dzieci pobliskich placówek. Basen jest otwarty także dla osób prywatnych oraz grup zorganizowanych, które pod czujnym okiem ratowników mogą rozwijać swoje umiejętności pływackie. W 2012 raku odbył się tam Ogólnopolski Mityng Pływacki. 

   W Lublińcu przeprowadzono także Program Zagospodarowania Terenu czego efektem było powstanie Bulwaru im. Franciszka Grotowskiego. Na bulwarze zbudowano „Siłownie pod chmurką” oraz plac zabaw dla najmłodszych, na którym zamontowano między innymi huśtawki oraz drabinki. Obok powstał Street Workout Park, w którym miłośnicy tej dyscypliny mogą doskonalić swoje umiejętności. W tym roku park powiększył się o kilka dodatkowych elementów. 


   Zimą na parkingu obok bulwaru montowane jest lodowisko. Wiele szkół decyduje się na tego typu aktywność dla swoich podopiecznych i organizuje im tam zajęcia, w ramach zajęć szkolnych lub pozalekcyjnych. Ale nie tylko uczniowie lubią aktywnie spędzać tam czas. Na lodowisku możemy spotkać reprezentantów każdej grupy wiekowej.

                                                            Inwestycje w wiedzę
   Zmiany po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej można zaobserwować także w szkołach. Pojawiły się tam nowoczesne pomoce naukowe, tablice interaktywne oraz przybory do zabaw dla najmłodszych. Wiele placówek zostało wyremontowanych w całości a w części odnowiono tylko elementy tego wymagające. Powstały też nowe placówki oraz hale sportowe.
 
                                                  
                                                     Nowe możliwości pomocy
   Po 2004 roku w Szpitalu Powiatowym w Lublińcu pojawiły się nowe, specjalistyczne sprzęty medyczne. Zostało także wyremontowane jego jedno skrzydło, w którym mieszczą się oddziały: dziecięcy, ginekologiczny oraz noworodkowy.


   Równie rewolucyjne zmiany przeszło Centrum Usług Społecznych, czyli popularnie znany budynek SP ZOZ-u w Lublińcu. Została ocieplony, zamontowano kolektory słoneczne, wykonano docieplenie, wymieniono okna i instalację wodną. Modernizacją objęto również system centralnego ogrzewania. Lecz to nie koniec zmodernizowane zostało wejście do Centrum Usług Społecznych, które zostało dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Nie ma wprawdzie podjazdu, ale została zamontowana zewnętrzna winda.

                                                             Bez ograniczeń
W trosce o osoby niepełnosprawne w wielu urzędach, instytucjach i sklepach zamontowano specjalne podjazdy, umożliwiające niepełnosprawnym komfortowe poruszanie się po mieście. Wiele osób pisało także petycje w sprawie przystosowania komunikacji miejskiej do ich potrzeb. Lecz te prośby nie zostały na chwilę obecną zrealizowane. W odpowiedzi na ich prośby starosta obiecał udostępnić pojazd Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który jest specjalnie przystosowany do ich potrzeb.

                                                     Zmiany zadowoliły ekologów
Niczego nie pominięto. W trosce o ekologię na kominach fabryk została zamontowane filtry. Na dachach wielu domów można zobaczyć baterie słoneczne. Z dofinansowań została także ocieplone niektóre budynki. Przeprowadzono renowację ogrzewania i wymianę okien w mieszkaniach socjalnych. A to wszystko po to żeby żyło się lepiej.

                                                               Nowe odkrycie
W 2008 roku w Lisowicach odkryto skamieniałości dinozaura. Ta wiadomość w błyskawicznym tempie opanowała okolicę. Na chwilę obecną w Lisowicach zostało otwarte Muzeum Paleontologiczne do którego przyjeżdżają turyści z całej Polski oraz z zagranicy. Muzeum odwiedziło także wiele wycieczek szkolnych z okolicy.                                                              Wioski na wsi
   Na terenie powiatu zostały otwarte kafejki internetowe w ramach Projektu WIOSKA INTERNETOWA kształcenie na odległość na terenach wiejskich. Korzystanie z komputerów jest bezpłatne. Nie ma ograniczeń ze względy na status finansowy czy wiek. W każdej „wiosce” jest opiekun który pomaga w korzystaniu z komputerów osobom nie posiadającym tych umiejętności.
Z tej formy rekreacji może korzystać na przykład w gminie Herby.

                                                            Czy to już koniec?
   Na pewno nie. Jak widać po wstąpieniu do Unii Europejskiej powiat lubliniecki bardzo się zmienił. A wszystkie przeprowadzone inwestycje zakończyły się sukcesem, lecz to jeszcze nie koniec. Z roku na rok z planach pojawiają się nowe przedsięwzięcia, w wszystko po to aby żyło się nam lepiej i wygodniej. W planach na najbliższa przyszłość znajduje się budowa kilku dróg, rozszerzenie sieci ścieżek rowerowych, dalsze remonty obiektów szkolnych i sportowych.
Podsumowując nasz region z roku na rok pięknieje w Unii Europejskiej i oby było tak dalej.

Zdjęcia: www.lubliniecturystycznie.pl; www.mbasic.facebook.com; www.lubliniec.naszemiasto.pl; www.muzeum.lisowice.com; www.lubliniec.info